Web
Analytics

Европски дан језика у „Бранку“

Да ли сте некад помислили или изрекли да сте „радили  као коњ“  и сада сте „уморни као пас“? Да ћете, ако посао не завршите на време „обрати зелен бостан“ и „проћи као бос по трњу“. Да треба да се „манете ћоравог посла“, да посао не би завршили завршили тек у „лимбургу месецу“, „на светог никад“? И, да „не млатимо празну сламу“, већ да се изразимо стручно – реч је о идиомима. Приметно је да су идиоми слични пословицама, а ако консултујемо Вујаклију, идиом је особеност језика, народни језик, дијалект, начин говора, особен и самосталан. Идиом нема поуку, више служи у описне сврхе.

Сви језици имају своје идиоме, а чланови литерарно-новинарске секције  су поводом Европског дана језика одлучили да нађу сличности у изразима у српском и енглеском језику и направе малу изложбу идиома. Сваки идиом је пропраћен карактеристичном карикатуром и објашњењем. Бирани су они идиоми који се свакодневно користе, а подршка у раду су били наставници српског и енглеског језика.

Такође, у сарадњи са наставницом италијанског изабрана су најчешћа питања и одговори које би свако од нас могао да зна када се крене пут Италије.

Вeруjући дa je jeзичкa рaзнoликoст нaчин зa пoстизaњe вeћeг стeпeнa мeђукултурoлoшкoг рaзумeвaњa и важна компонента бoгaтoг културолошког нaслeђа нaшeг кoнтинeнтa, Сaвeт Eврoпe прoмoвишe вишejeзичнoст у цeлoj Eврoпи. 

На иницијативу Савета Европе, Европски дан језика се прославља 26. септембра сваке године од 2001. – у сарадњи са Европском комисијом.

И још да додамо да је нама  посао био занимљив, па се надамо  да ће и вама бити занимљиво да погледате нашу изложбу.

Leave a Comment