Web
Analytics

Oјачана мрежа школа за превенцију вршњачког насиља

unicef plaketa

Београд, 18. децембар 2013 – Данас су у Прес центру Владе Републике Србије министар просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Томислав Јовановић, и директор УНИЦЕФ-а Мишел Сен-Ло доделили плакете „Школа без насиља“ представницима осам школа које су стекле признање да могу самостално да раде на плану превенције насиља и развоја сигурне и подстицајне средине за ученике.

Плакете су добиле школе: „Бранко Радичевић“ Крушевац, „Доситеј Обрадовић“ Опово, „Свети Сава“ Врчин, „Бранко Радичевић“ Мали Зворник, „Иво Андрић“ Прањани, „Бранко Пешић“ Земун, „11.новембар“ Сента, „Стојан Живковић Столе“ Трњане.

Ових осам школа је захваљујући примени програма смањило укупну изложеност ученика насиљу у просеку за 30%, а у неким школама и преко 80%. Посебно је смањена изложеност физичком насиљу од стране вршњака (преко 50% у просеку), као и насиље одраслих над ученицима.

„Школе у програму су смањиле насиље, ојачале ученике да пријаве насиље када се догоди а наставнике да на њега брзо и конструктивно реагују, не пуштајући проблем „да преноћи“. Интензивно раде са ученицима који трпе насиље као и онима који га врше. Заједно са ученицима и родитељима раде на промоцији толепанције и ненасиља. Подаци које имамо су охрабрујући и мотивишу, али и упућују на то да треба да се настави са озбиљним радом“, рекао је министар Томислав Јовановић.

Директор УНИЦЕФ-а је подсетио на децу која су још увек изложена учесталом насиљу – у школи, породици, друштву и на потребу да се и даље ради на превенцији. Позвао је школе да несебично деле примере добре праксе и помажу другим школама да досегну исте стандарде сигурног и подстицајног окружења за децу.

„Истраживања нам показују да дечаци чешће него девојчице испољавају поновљено насиље према својим вршњацима. Истовремено, дечаци су три пута чешће него девојчице мета физичког насиља код куће и од стране наставника. Ове чињенице нам говоре да морамо да научимо више о родној димензији насиља, повећамо свест о родно заснованом насиљу међу ученицима (укључујући сексуално насиље) и радимо на промени родних стереотипа“, додао је директор УНИЦЕФ-а.

Данас је нових 10 основних и 12 средњих школа потписало Меморандум о сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја/Јединицом за превенцију насиља и УНИЦЕФ-ом, и тако и званично почеле са спровођењем програма „Школа без насиља“ и програма о родно заснованом насиљу. Улазак 50 основних и средњих школа у специјализовани програм о родно заснованом насиљу обезбеђен је из средстава програма „Интегрисани одговор на насиље над женама“ који спроводе UNICEF, UN WOMEN, UNDP, а финансира UN Trust Fund. У наредној години школе ће на основу истраживања о безбедности школског окружења, искуствима и понашањима ученика и наставника када је питању насиље, и посебно родне перцепције, планирати и реализовати обуке и активности које ће помоћи да се унапреде компетенције наставника и капацитети школе као целине за превентивни рад и одговор на различите врсте насиља.

Преузето са http://www.unicef.rs/novosti/ojacana_mreza_skola_za_prevenciju_vrsnjakog_nasilja.html

Leave a Comment