Web
Analytics

Обука наставника за остваривање програма наставе оријентисане ка исходима

Током викенда у нашој школи организована је обука намењена наставницима основне школе како би се што боље припремили за спровођење програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења. Дводневна обука реализована је у сарадњи са Школском управом Крушевац, а предавачи су учеснике провели кроз осам тема, почевши од образовања у 21.веку, преко програмске наставе, међупредметних компетенција до предузетништва.

Трећи дан семинара, планиран је као онлајн дан у коме ће учесници семинара имати прилику да примене стечена знања, што говори у прилог томе да је наставнички позив заправо позив на целоживотно учење.

 

Leave a Comment