Web
Analytics

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да спроведе online тестирање којим ће се ученицима осмог разреда омогућити самопроцена знања и то ће  бити први пробни тест који је у складу са тренутним могућностима рада од куће.

Основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у то да ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа и да у односу на резултате овог испита, по потреби, додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру појединих предмета.

Онлајн тест (први пробни завршни испит) реализоваће се  преко платформе mojaucionica.gov.rs.
Све додатне информације ученици ће благовремено добијати од својих одељењских старешина.

Динамика реализације је следећа:

  • 22. април 2020. године – тест из српског језика
  • 23. април 2020. године  – тест из математике
  • 24. април 2020. године – комбиновани тест

Ученицима ће сваки тест бити доступан 12 сати у току дана (од 08.00 до 20.00), како би могли да му приступе у време кад им технички или други организациони или породични услови дозвољавају.

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.

Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.

За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест, школа ће бити у могућности да одштампа тестове и проследи их родитељима на дан израде комбинованог теста  24. априла 2020. године, о чему би се накнадно  договорили  у сарадњи са одељењским старешинама.

Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.

08.4.2020. године                                                                     ШКОЛСКА УПИСНА КОМИСИЈА

Leave a Comment