Web
Analytics

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Поштовани родитељи будућих првака,

Упис детета у први разред школске 2022/23. године врши се путем позива на број телефона 037/438347 или доласком у просторије школе. Том приликом потребно је попунити пријаву за упис. Контакт особа је Татјана Милутиновић, стручни сарадник – психолог школе.

Документација коју је потребно приложити приликом уписа:

1. извод из матичне књиге рођених (или било који други документ, ради давања тачних података при попуњавању пријаве за упис)

2. уверење о похађању редовног, припремног предшколског програма (издаје надлежна предшколска установа коју дете похађа по завршетку похађања ППП-а).

Документацију (потврда лекара о обављеном лекарском прегледу,  потврдa о пребивалишту и извод из матичне књиге рођених) не доносите, већ се преузима (електронски) са Портала еУправе од стране представника школе.

Након уписа, родитељ ће  бити контактиран од стране психолога школе за заказивање термина за испитивање детета уписаног у школу.

У први разред школске 2022/23. године уписује се СВАКО дете које до 31. августа, 2022. године има најмање 6 година и 6 месеци, а највише 7 година и 6 месеци, односно деца рођена од 01.03.2015. до 29.02.2016. године.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране школе, а на основу мишљења интерресорне комисије јединице локалне самоуправе. У овом случају, јављате се психологу школе.

Дете које до 31. августа, 2022. године има мање од 6 година и 6 месеци, а чији родитељи желе да оно пође у школу раније, могу да се пријаве за проверу спремности за полазак у школу.

У школу може да се упише и дете старије од 7 година и 6 месеци које због болести или других разлога није до сада уписано у школу.

Школа је дужна да упише свако дете које има пребивалиште на подручју школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, који подноси изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис. Школа је дужна да родитеља обавести о одлуци најкасније до 30. априла текуће календарске године.

Стручни сарадник – психолог Татјана Милутиновић

Leave a Comment