Web
Analytics

Ваннаставно особље

 Директор

Драгана Иванковић

 

Педагог

Тања Стојановић

 

Психолог

Татјана Милутиновић

 

Шеф рачуноводства

Јелена Пешић

 

Административни радник

Драгиша Стајковић

 

Секретар

Милош Вујовић

 

Библиотекар

Виолета Михајловић

 

Домар

Зоран Гајић

 

Ложач

Слободан Николић

 

Помоћни радник – курир

Јованка Лалић

 

Сервирка

Загорка Петровић

 

Помоћни радници

Милева Марковић

Злата Јаковљевић

Славица Мијајловић

Златка Васић

Слађана Степановић

 

Leave a Comment